اندر خوب و بد گروه های تلگرامی مدرسه

اندر خوب و بد گروه های تلگرامی مدرسه

امروزه شبکه های اجتماعی مرزهای جدایی را تقریبا در هر موضوعی در هم می نوردد و امکانات جدیدی را برای ارتباط و آگاهی فراهم می کند. استفاده روزافزون و بسیار گسترده از شبکه های مجازی که توسط گوشی های هوشمند و سایر امکانات الکترونیکی فراگیر شده است، امروزه در مدارس نیز نقش مهمی را ایفا می کند و با خود فرصت ها و تهدیدهای متعددی را نیز همراه می آورد. در این جا سعی میکنیم برخی از وجوه مثبت و منفی استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی را بررسی کنیم و راهکارهایی را برای بهبود استفاده از این ابزارهای ارتباطی به مشورت بگذاریم.

ادامه …